Joanna Kalitan by Małgorzata Stępień

for INTRA magazine 5/2021