Wiktoria Goszcz by Sandra Sobolewska

for Eclair Magazine 2/2020