Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna:

Administratorem strony internetowej prowadzonej pod adresem: worlds-stars.com jest Worlds Stars sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 63B/2, REGON 383851221, NIP 7010935500.

Prywatność użytkowników odwiedzających stronę internetową worlds-stars.com jest dla firmy bardzo ważna. Dane przekazane przez użytkowników oraz przez osoby zgłaszające się do naszej Agencji jako kandydaci na Modeli/Modelki, mogą być wykorzystywane w celu promocji Modelki/Modela.
Dane Inspektora Ochrony Danych:  Worlds Stars sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 63B/2

 1. Inspektor Ochrony Danych prowadzi operacje przetwarzania następujących  danych osobowych:
 • Imię i Nazwisko
 • Email
 • Numer telefonu
 1. posiada Pan/Pani prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wykorzystując treści zawarte w formularzach przesłanych do nas, możemy wykorzystać powyższe informacje do:

 • odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu.
 • przesłania informacji dotyczących usług związanych z Worlds Stars sp. z o.o. jej klientami, reklamodawcami i partnerami biznesowymi.

Gromadzenie danych zbieranych automatycznie („plików Cookies”)
Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką, Worlds Stars sp. z o.o. przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera firmy, które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających stronę internetową (zwane „plikami Cookies”). Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki.

Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie;
 • informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika;
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu.

Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Wykorzystywanie plików Cookies

Zebrane pliki Cookies są przez firmę przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania stroną internetową. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem strony www.worlds-stars.com.

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej.

Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.